| Kundelogin |   Kontakt       Søg
 
   
   

Energitræ


- et marked i kraftig vækst

Markedet for træflis er i betydelig vækst. Især til brug i kraftvarmeværker.
Den stigende fokus på miljøet dikterer at værkerne skifter fra fossile
brændselskilder til de mere miljørigtige af slagsen.

Ved leverancer af energitræ til kraftvarmeværkerne, drejer det sig især om
tre overordnede forhold:

  • Prisen
  • Kvalitet
  • Forsyningssikkerhed

Silvamax er formidleren mellem producenten på den ene side og
kraftvarmeværkerne på den anden. Du skal som producent vælge at handle
med Silvamax A/S fordi vi forener leverancerne til de enkelte værker og dermed
opnår vi en gunstig afregningspris. Denne pris kommer naturligvis dig som
producent til gode. Vi forventer til gengæld også, at vores kvalitetsforeskrifter overholdes.

Det er vores mål, at Silvamax skal være producenternes foretrukne valg når der skal afsættes energitræ. Dette skabes gennem god og sikker forsyning af vores kunder. Dermed er grundstenen for et varigt samarbejde lagt.

 
Energitræ til kraftvarmeværker

For dig som indkøber på et kraftvarmeværk er Silvamax A/S garant for leveringssikkerhed, og vores produkter lever op til de normer og forskrifter, der er beskrevet i de danske standarder.

Silvamax A/S har et stort net af underleverandører, der kan levere i varieret mængde. Derfor kan Silvamax A/S totalt set levere betydelige mængder. Og altid til tiden.

Vi er meget opmærksomme på, at vores produkter lever op til de tekniske og fysiske krav der stilles, som skal sikre den bedste udnyttelse af produkt og kedler.


Derfor bør du producere energipil

For dig, der vil være producent til det voksende marked for energitræ, anbefaler vi at dyrke energipil. Det er der flere gode grunde til. For det første er energipil en hurtigvoksende træart, der allerede efter 3 år er klar til høst. Desuden er energipil kendetegnet ved sit store indhold af tørstof - og det er som nævnt det, der interesserer varmeværkerne.
 

 
 
God nyhed til landmænd og skovejere
Træflis er ikke længere et biprodukt fra skoven. Det bør
fremover betragtes som et hovedprodukt. Og i øvrigt er
det sådan, at energipil nemt konkurrerer på lige fod med traditionelle landbrugsafgrøder.
 
 
 
Lad Silvamax hjælpe dig med at producere energipil.

Vi reducerer dine samlede produktionsomkostninger.
Og øger dit udbytte.
 
 

 
Silvamax as . Teglgårdsparken 106 . 5500 Middelfart . Telefon +45 64 21 22 90 . info@silvamax.com
sitelist.html